Oferta

Świadczę pomoc psychologiczną osobom dorosłym, młodzieży i ich rodzinom.
Pracuję szczególnie z osobami:

Informacje ogólne

Każda psychoterapia zaczyna się konsultacją wstępną. Jest to zazwyczaj jedno/dwa spotkania.
Podczas konsultacji zapoznajemy się, skupiamy się na omówieniu trudności życiowej i wyznaczeniu obszaru do pracy. 

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych 
To cykl spotkań których uczestnikami są: klient (osoba dorosła) i terapeuta. 
Sesje trwają na ogół 50/55 minut i odbywają się co 2-3 tygodnie. 
Długość trwania terapii zależy od zgłaszanej trudności oraz celów jakie stawia przed sobą Klient. 

Terapia pary 
W gabinecie spotyka się Para i terapeuta.
Sesje odbywają się wyłącznie, kiedy obydwoje partnerzy są obecni na sesji.
Czas trwania: na pierwszą konsultację proszę o zarezerwowanie 60-75 min, każda kolejna sesja trwa 60 min., bądź 90 min. (decyzja po stronie Klientów).

Terapia rodzin
Ilość członków rodziny, która pojawi się na sesji, jest uzgadniana w rozmowie telefonicznej, przed pierwszym spotkaniem. Zazwyczaj są to rodzice wraz z dziećmi (powyżej 10 r.ż.).
Czas spotkania: 60 minut, częstotliwość spotkań: co 2-3 tygodnie. 

Psychoterapia młodzieży
Jeśli po konsultacji z rodzicami lub konsultacji rodzinnej nastolatek wyrazi potrzebę oraz gotowość do  indywidualnych spotkań z psychologiem, na kolejne spotkanie jest zapraszany sam (wymagana pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konsultacji psychologicznej/terapii psychologicznej). 
Sesje trwają 50 minut, mogą odbywać się regularnie, bądź mieć formę doraźnego wsparcia. 


Przed spotkaniem w gabinecie preferuję krótką rozmowę telefoniczną (10-15 min).