Kilka słów o mnie

Nazywam się Sylwia Wesołowska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii systemowej, w trakcie certyfikacji. 
To, co fascynuje mnie w pracy terapeuty, jest siła wzajemnego oddziaływania na siebie osób, wewnątrz systemu rodzinnego. 
Towarzyszę swoim Klientom w odkrywaniu zasobów (mocnych stron), poszerzaniu perspektywy i pisanu na nowo opowieści o sobie. 
Poza tradycyjną rozmową, zapraszam m.in. do pracy z genogramem rodziny (w celu odnalezienia wzorców rodzinnych), metaforą, czy  przestrzennym ustawieniem relacji rodzinnych za pomocą figur. 
Wymienione metody, mają za zadanie wspierać osiągnięcie wyznaczonych przez Klienta celów.

Aktywność zawodowa

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Zakładzie Karnym w Rawiczu. Współprowadziłam terapie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ProFuturo- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem. 

Pracowałam również na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kościanie, gdzie prowadziłam psychoterapię osób dorosłych, warsztaty grupowe oraz współprowadziłam psychoterapię grupową. 

Wykształcenie

Dyplom Psychologa (specjalność psychologia kliniczna) uzyskałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2022 ukończyłam zaawansowane szkolenie dla terapeutów w nurcie systemowym, prowadzone w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie crtyfikacji.  Jestem Członkiem nadzwyczajnym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Dotychczas odbyte kursy

Kursy i szkolenia organizowane przez WTTS:
Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (2013) 
Zaawansowany Kurs Terapii Systemowej (2022)

Systemowa terapia zaburzeń jedzenia- bulimia: "Żeby pomóc- trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć- trzeba pomóc." (2021) 

Kursy i szkolenia organizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii
"ABCD" Psychoterapii Par i Małżeństw w WIP w nurcie integracyjnym: systemowym i ericksonowskim (2022)

Kursy organizowane przez Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi: 
DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć ,jak mu pomóc? (2020) 
DDA + - czyli uzależnieni i współuzależnieni będący jednocześnie DDA. (2020) 
Zachowania samobójcze - etiopatogeneza, profilaktyka, terapia. (2020)  

Pozostałe szkolenia:
Kondycja psychiczna nastolatków. W jaki sposób ich wspierać. (EduAkcja, 2021)
Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego otoczeniem. (w ramach projektu Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej, 2021)
Warsztat grupowy pracy własnej (SELF-EXPERIENCE) w podejściu terapii schematu (2022)

Cykl doświadczeń własnych WTTS


Praca z własnym genogramem (40h szkolenia) 
Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć.. refleksja nad czasem (20 h szkolenia) Poczucie skuteczności, pełna forma, osłabienie, czy... (8h szkolenia)  
Zmiany, przemijanie i śmierć na finale (16h szkolenia)
Świat moich uczuć (20h szkolenia)
Czego pragnę a co mam (praca z karuzelą własnych zleceń) (20h szkolenia)
Polubić swój lęk (praca z własnym lękiem) (20h szkolenia)

Etyka 

Kierując się dobrem swoich pacjentów, pracuję pod stałą superwizją (u superwizorów rekomendowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), przestrzegając zasad Kodeksu Etyki Psychologa i Kodeksu Etyki Psychoterapeuty oraz nieustannie doskonaląc warsztat swojej pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach.